När jag skriver det här är vi i början av 2024. Det känns hopplöst att se allt elände i världen. Samtidigt finns det problem vi kan göra något åt.